Về Derhao Textile

Về Derhao Textile

DERHAO TEXTILE VIETNAM  –  Nhà sản xuất, cung cấp vải nội thất và những sản phẩm từ vải nội thất. Thông tin tổng quan Derhao Textile Việt Nam được thành lập năm 1993 với lĩnh vực dệt và sản xuất vải nội thất. Với 25 năm hoạt động và phát triển, Derhao là một trong những nhà […]