Chứng chỉ OEKO-TEX

Công ty Derhao Textile được cấp chứng chỉ OEKO-Text Tiêu chuẩn OeKO-Tex® 100 là gì ? Tiêu chuẩn OeKO-Tex® 100 là hệ thống kiểm nghiệm và cấp chứng chỉ đồng nhất trên khắp thế giới cho các nguyên liệu thô, bán thành phẩm và sản phẩm trong ngành dệt may, bao gồm tất cả các … Đọc tiếp Chứng chỉ OEKO-TEX